فردیت @fardiiat

برگزاری کارگاه های کهن الگویی(مهارت های زندگی) دوره های هنری (آرایه روح) مشاوره های تخصصی(هم اندیشی) تلفن:22250632 و 22900756 www.fardiat.ir #فردیت

440 following143 posts4782 followers

200 Followers