الهام_ سیامکانی (@elham.siyamakani) September 2018

😍 هر چقدر هم که بخوام حلقه ی ارتباطم با آدمهارو تنگ تَر بکنم ، انگار که یکی از درونم تقلا میکنه برای سرک کشیدن و بیرون پریدن . به آشنا و غریبه بودنِ آدمها کاری ندارم ، لبخندم میشه پلی که بتونم دل به دل کسی که نمیشناسمش بدم . ارتباط با آدم بزرگهارو دوست دارم ، شنیدن حرفها و تیکه کلامهاشون ، ریز ریز خندیدنشون و دست آخر سوال مشترکی که میپرسن: با این عکسها چکار میکنی ؟! شاید این هم موهبتی باشه که به حریم خونه ای وارد بشی که نه آشناشون و نه حتی همزبونشونی .... مهربانی و لبخند معجزه می آفرینه، اونقدر که نون و نمک اون خونه و آدمهاش رو همیشه به خاطر میسپاری . اهواز _ عامری

214 Likes