shΛhłЛΛhmΛÐł @shahinofficial7

🇹🇩: ᴛʀᴇʙᴜɪᴇ sᴀ ᴛɪɴᴇᴛɪ ᴇᴠɪᴅᴇɴᴛᴀ ᴜɴᴏʀ ᴍᴇᴍᴏʀɪɪ, ᴄᴀ sᴀ ɴᴜ ᴠᴀ ᴛʀᴇᴢɪ ᴅɪɴ ɴᴏᴜ ɴɪsɪᴘᴜʟ! 𖢄 ‏باید از کنار بعضی خاطرات آروم رد شی مبادا بیدار شن دوباره!🥀🐳

108 following0 posts99215 followers